42 эргэдэг бутлуурын хэрэгсэл уян хатан босоо ам нь dremel-тэй нийцдэг