нунтаглах машин зохион бүтээхэд дүн шинжилгээ хийх