li ne нойтон бөмбөг тээрэмдэх үйл явцын үйлчлүүлэгчийн хэрэг