үйлдвэрлэлийн менежментийн систем dfd чулуу бутлуурт