pathanamthitta дүүргийн бутлуур эзэмшигчдийн холбооны жагсаалт