тээрэм ба үнийн хувьд бурханлагчуудын барилгын материал