нүүрсний тээрэм нь саванд татварын төлбөр төлөхөөс татгалзах