гаралтын тэжээлийн хэмжээгээр нунтаглах нунтаглагч