нүүрсний тоос дээр суурилсан автомат шахмал түлшний үйлдвэрийн төслийн тайлан