ime давхар шилжих бутлуурын эрүү 30 18 250 эрг мин