тээрэмдэх тоног төхөөрөмжийн том чулуун олс хувилбар