цахилгаан дамжуулагч 21098 сүнс бутлуур шивээсний урлаг 2006 он