бөмбөг үйлдвэрлэх зарчим ба засвар үйлчилгээ gns96