дотор нь зэвэрдэггүй гипсэн уурхайн дэлгэц бүхий чулуун галын нүх