gokuldas morarji тээрэм байхгүй 2 пирамаль нагар гореагон