бөөрний алтны хүдрийн машиныг Энэтхэгийн бингэнд хэрхэн арчлах