седарапидын зөөврийн хаалттай хэлхээний цохилтот бутлуур