салхин тээрэм дэх эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх