банкууд бөмбөлөгт алтны хүдрийн үйлдвэрт зээл олгож байна