42 хэмжээтэй дан өнхрөх нүүрсний хэмжээтэй бутлуур