ган тээрмийн дилерийн худалдаа хийх зориулалттай ион