бөмбөг тээрэм тасралтгүй боолт бага давхаргын дэлгэрэнгүй