энгийн лабораторийн бөмбөг тээрэм ашиглах стандарт үйл ажиллагааны журам