бөмбөг тээрэм шинжилгээ хийх зайлшгүй шаардлагатай