бөмбөг тээрэм хэмжээ бууруулах цаг хугацааны үйлчлүүлэгчийн хэрэг