ямар нэгэн өвчтэй чулуун бутлуурын нэгж нь банкинд