уул уурхайн талбайн хувьд алтыг нүүрсээр харьцуулах