atritor босоо ирмэгийн тээрэм үйлчлүүлэгчийн хэрэг