хүдэр агуулсан чулуулгийн процессыг бутлах шаардлагатай