хөдөлгөөнт бутлах станцыг хэрхэн түрээслэх боломжтой