бөмбөг тээрэм дамжуулах хүчин чадлыг хэрхэн тооцох