нүүрсний уулын бутлуур дахь тээвэрлэлтийн тухай ойлголт