худалдааны тээрмийн тоног төхөөрөмжийн дундаж зардал