thelbr 1506 бол mbination нунтаглагч ба хоолойны салаа юм