африк дахь хөрөө тээрэм дээр эквадор түүврийн төсөл