дулааны цахилгаан станцуудад нүүрсний силос систем