bajaj эрчим хүчний нүүрсний дулааны цахилгаан станцууд Энэтхэгт