бөөрөнцөгт тээрэмд зориулсан синхрон моторын үзүүлэлтүүд