тээрмийн нүүрсний оросуудад зориулсан бөмбөгний загвар