нүүрсэн дээр суурилсан идэвхжүүлсэн нүүрсний төхөөрөмжүүдийн богино долгионы бэлтгэл