ширээний дээд тээрэм дээр хавхлагын суудал хайчлах