чулуу бутлах байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний дээж