өсөлтийн боломжит карьер бутлуур бүхий Индонезийн экспорт