буталсан хясаан бүрхүүлийг их хэмжээгээр худалдаж авах