том ил уурхайн бутлуурын төхөөрөмжийн бүрэн ээлжээс шилжих