тээрэм тохируулгын зориулалттай бохир нүхний хоолой