floss дээрх george eliot s тээрэмийг дахин боловсруулах