эко ээлтэй бутлах суурилуулах элс систам хийх зардал