шигшүүргүй хоёр үе шаттай нүүрсний зангилааны бутлуур