уул уурхайн нүүрс бэлтгэх үйлдвэр зарахаас татгалздаг